ของขวัญ  
ขนมไทยแบบสด เป็นขันโตก
ชนิด ขนาด
โตก 6 นิ้ว
โตก 8 นิ้ว
โตก 10 นิ้ว
โตก 12 นิ้ว
โตก 14 นิ้ว
โตก 16 นิ้ว
โตก 18 นิ้ว
ขนมไทยแบบแห้ง เป็นกระจาด
ชนิด ขนาด
กระจาด 6 นิ้ว
กระจาด 8 นิ้ว
กระจาด 10 นิ้ว
กระจาด 12 นิ้ว
กระจาด 14 นิ้ว
   
   
ขนมไทยแบบสด เป็นกระเช้าหวาย
ชนิด ขนาด
กระเช้า 8 นิ้ว
กระเช้า 10 นิ้ว
กระเช้า 12 นิ้ว
กระเช้า 14 นิ้ว
กระเช้า 16 นิ้ว
   
ชุดอายุยืนยาว (โตก)
ชนิด ขนาด
โตก 6 นิ้ว
โตก 8 นิ้ว
โตก 10 นิ้ว
โตก 12 นิ้ว
โตก 14 นิ้ว
โตก 16 นิ้ว
ชุดภูมิฐาน (ขนมสด,แห้ง) (โตก)
ชนิด ขนาด
โตก 6 นิ้ว
โตก 8 นิ้ว
โตก 10 นิ้ว
โตก 12 นิ้ว
โตก 14 นิ้ว
โตก 16 นิ้ว
โตก 18 นิ้ว
ลูกชุบ (โตก)
ชนิด ขนาด
โตก 6 นิ้ว
โตก 8 นิ้ว
โตก 10 นิ้ว
โตก 12 นิ้ว
โตก 14 นิ้ว
โตก 16 นิ้ว
   
ชุดหวานสวยสด (ขนมสด,แห้ง) (กระจาด)
ชนิด ขนาด
กระจาด 6 นิ้ว
กระจาด 8 นิ้ว
กระจาด 10 นิ้ว
กระจาด 12 นิ้ว
กระจาด 14 นิ้ว
ลูกชุบ (กระจาด)
ชนิด ขนาด
กระจาด 6 นิ้ว
กระจาด 8 นิ้ว
กระจาด 10 นิ้ว
กระจาด 12 นิ้ว
กระจาด 14 นิ้ว
ชุดเสน่ห์หา (ขนมสด,แห้ง) (กระเช้า)
ชนิด ขนาด
กระเช้า 8 นิ้ว
กระเช้า 10 นิ้ว
กระเช้า 12 นิ้ว
กระเช้า 14 นิ้ว
กระเช้า 16 นิ้ว
ลูกชุบ (กระเช้า)
ชนิด ขนาด
กระเช้า 6 นิ้ว
กระเช้า 8 นิ้ว
กระเช้า 10 นิ้ว
กระเช้า 12 นิ้ว
กระเช้า 14 นิ้ว
ชุดเครื่องทอง (โตก)
ชนิด ขนาด
โตก 6 นิ้ว
โตก 8 นิ้ว
โตก 10 นิ้ว
โตก 12 นิ้ว
โตก 14 นิ้ว
   
   
   
ชุดแทนรัก (โตก)
ชนิด ขนาด
โตก 6 นิ้ว
โตก 8 นิ้ว
โตก 10 นิ้ว
โตก 12 นิ้ว
โตก 14 นิ้ว
โตก 16 นิ้ว
โตก 18 นิ้ว
โตก 20 นิ้ว
ชุดเครื่องทอง (กระจาด)
ชนิด ขนาด
กระจาด 6 นิ้ว
กระจาด 8 นิ้ว
กระจาด 10 นิ้ว
กระจาด 12 นิ้ว
กระจาด 14 นิ้ว
   
ชุดแทนรัก (กระจาด)
ชนิด ขนาด
กระจาด 6 นิ้ว
กระจาด 8 นิ้ว
กระจาด 10 นิ้ว
กระจาด 12 นิ้ว
กระจาด 14 นิ้ว
ชุดมิ่งขวัญ
ชนิด ขนาด
กล่อง 4 ช่อง
กล่อง 6 ช่อง
   
   
   
   
ชุดพิเศษ

ขนมไทย 9 อย่าง ชุดหวานละมุน 8 ช่อง

ขนมไทย 12 อย่าง ชุดอุ่นละไม 12 ช่อง

ขนมไทย 5 อย่าง กล่องทอง 23 ช่อง

ขนมลูกชุดสิ่วท้อ กล่องทอง 23 ช่อง

  ขนมสดประกอบด้วย
     ประกอบด้วย ลูกชุบ, ฝอยทอง, ทองหยิบ, ทองหยอด, เม็ดขนุน, ขนมชั้น, ทองเอก
     เสน่ห์จันทร์, จ่ามงกุฎ
  ขนมแห้งประกอบด้วย
     ทองเอก, สัมปันนี, เบญจมาศ, กลีบลำดวน, มะพร้าวแก้ว, หน้านวล, อลัว, เสน่ห์จันทร์,
   จ่ามงกุฎ, ฝอยทองกรอบ, วุ้นกรอบ, หน้านวล
  หมายเหตุ
  1. สามารถตรวจสอบราคาปัจจุบัน ได้ที่ โทรศัพท์ :  0-2270-0293, 0-2278-1426  โทรสาร : 0-2278-5862
  2. ราคาหน่วยเป็น “บาท”
   
  https://www.facebook.com/kanomthaikaopeenong ขนมไทยเก้าพี่น้อง