ของขวัญ  
ขนมไทยแบบสด เป็นขันโตก
ชนิด ขนาด ราคา
โตก 6 นิ้ว 450 บาท
โตก 8 นิ้ว 650 บาท
โตก 10 นิ้ว 1,100 บาท
โตก 12 นิ้ว 1,700 บาท
โตก 14 นิ้ว 2,500 บาท
โตก 16 นิ้ว 3,500 บาท
โตก 18 นิ้ว 5,000 บาท
ขนมไทยแบบแห้ง เป็นกระจาด
ชนิด ขนาด ราคา
กระจาด 6 นิ้ว 350 บาท
กระจาด 8 นิ้ว 550 บาท
กระจาด 10 นิ้ว 900 บาท
กระจาด 12 นิ้ว 1,300 บาท
กระจาด 14 นิ้ว 2,000 บาท
     
     
ขนมไทยแบบสด เป็นกระเช้าหวาย
ชนิด ขนาด ราคา
กระเช้า 8 นิ้ว 600 บาท
กระเช้า 10 นิ้ว 1,000 บาท
กระเช้า 12 นิ้ว 1,500 บาท
กระเช้า 14 นิ้ว 2,200 บาท
กระเช้า 16 นิ้ว 3,000 บาท
     
ชุดอายุยืนยาว (โตก)
ชนิด ขนาด ราคา
โตก 6 นิ้ว 550 บาท
โตก 8 นิ้ว 900 บาท
โตก 10 นิ้ว 1,600 บาท
โตก 12 นิ้ว 2,200 บาท
โตก 14 นิ้ว 2,800 บาท
โตก 16 นิ้ว 4,000 บาท
ชุดภูมิฐาน (ขนมสด,แห้ง) (โตก)
ชนิด ขนาด ราคา
โตก 6 นิ้ว 450 บาท
โตก 8 นิ้ว 650 บาท
โตก 10 นิ้ว 1,100 บาท
โตก 12 นิ้ว 1,700 บาท
โตก 14 นิ้ว 2,500 บาท
โตก 16 นิ้ว 3,500 บาท
โตก 18 นิ้ว 5,000 บาท
ลูกชุบ (โตก)
ชนิด ขนาด ราคา
โตก 6 นิ้ว 550 บาท
โตก 8 นิ้ว 900 บาท
โตก 10 นิ้ว 1,600 บาท
โตก 12 นิ้ว 2,200 บาท
โตก 14 นิ้ว 2,400 บาท
โตก 16 นิ้ว 4,000 บาท
     
ชุดหวานสวยสด (ขนมสด,แห้ง) (กระจาด)
ชนิด ขนาด ราคา
กระจาด 6 นิ้ว 350 บาท
กระจาด 8 นิ้ว 550 บาท
กระจาด 10 นิ้ว 900 บาท
กระจาด 12 นิ้ว 1,300 บาท
กระจาด 14 นิ้ว 2,000 บาท
ลูกชุบ (กระจาด)
ชนิด ขนาด ราคา
กระจาด 6 นิ้ว 250 บาท
กระจาด 8 นิ้ว 500 บาท
กระจาด 10 นิ้ว 800 บาท
กระจาด 12 นิ้ว 1,200 บาท
กระจาด 14 นิ้ว 2,000 บาท
ชุดเสน่ห์หา (ขนมสด,แห้ง) (กระเช้า)
ชนิด ขนาด ราคา
กระเช้า 8 นิ้ว 600 บาท
กระเช้า 10 นิ้ว 1,000 บาท
กระเช้า 12 นิ้ว 1,500 บาท
กระเช้า 14 นิ้ว 2,200 บาท
กระเช้า 16 นิ้ว 3,000 บาท
ลูกชุบ (กระเช้า)
ชนิด ขนาด ราคา
กระเช้า 6 นิ้ว 250 บาท
กระเช้า 8 นิ้ว 600 บาท
กระเช้า 10 นิ้ว 1,000 บาท
กระเช้า 12 นิ้ว 1,200 บาท
กระเช้า 14 นิ้ว 2,000 บาท
ชุดเครื่องทอง (โตก)
ชนิด ขนาด ราคา
โตก 6 นิ้ว 600 บาท
โตก 8 นิ้ว 950 บาท
โตก 10 นิ้ว 1,700 บาท
โตก 12 นิ้ว 2,700 บาท
โตก 14 นิ้ว 4,000 บาท
     
     
     
ชุดแทนรัก (โตก)
ชนิด ขนาด ราคา
โตก 6 นิ้ว 350 บาท
โตก 8 นิ้ว 600 บาท
โตก 10 นิ้ว 1,000 บาท
โตก 12 นิ้ว 1,500 บาท
โตก 14 นิ้ว 2,200 บาท
โตก 16 นิ้ว 2,200 บาท
โตก 18 นิ้ว 4,000 บาท
โตก 20 นิ้ว 4,500 บาท
ชุดเครื่องทอง (กระจาด)
ชนิด ขนาด ราคา
กระจาด 6 นิ้ว 500 บาท
กระจาด 8 นิ้ว 800 บาท
กระจาด 10 นิ้ว 1,500 บาท
กระจาด 12 นิ้ว 2,500 บาท
กระจาด 14 นิ้ว 3,500 บาท
     
ชุดแทนรัก (กระจาด)
ชนิด ขนาด ราคา
กระจาด 6 นิ้ว 250 บาท
กระจาด 8 นิ้ว 450 บาท
กระจาด 10 นิ้ว 850 บาท
กระจาด 12 นิ้ว 1,100 บาท
กระจาด 14 นิ้ว 1,900 บาท
ชุดมิ่งขวัญ
ชนิด ขนาด ราคา
กล่อง 4 ช่อง 900 บาท
กล่อง 6 ช่อง 1,500 บาท
     
     
     
     
ชุดพิเศษ

ขนมไทย 9 อย่าง ชุดหวานละมุน 8 ช่อง

ขนมไทย 12 อย่าง ชุดอุ่นละไม 12 ช่อง

ขนมไทย 5 อย่าง กล่องทอง 23 ช่อง

ขนมลูกชุดสิ่วท้อ กล่องทอง 23 ช่อง

  ขนมสดประกอบด้วย
     ประกอบด้วย ลูกชุบ, ฝอยทอง, ทองหยิบ, ทองหยอด, เม็ดขนุน, ขนมชั้น, ทองเอก
     เสน่ห์จันทร์, จ่ามงกุฎ
  ขนมแห้งประกอบด้วย
     ทองเอก, สัมปันนี, เบญจมาศ, กลีบลำดวน, มะพร้าวแก้ว, หน้านวล, อลัว, เสน่ห์จันทร์,
   จ่ามงกุฎ, ฝอยทองกรอบ, วุ้นกรอบ, หน้านวล
  หมายเหตุ
  1. สามารถตรวจสอบราคาปัจจุบัน ได้ที่ โทรศัพท์ :  0-2270-0293, 0-2278-1426  โทรสาร : 0-2278-5862
  2. ราคาหน่วยเป็น “บาท”
   
  https://www.facebook.com/kanomthaikaopeenong ขนมไทยเก้าพี่น้อง