ขนมแห้ง  
ชื่อขนม ชื่อขนม
ขนมกลีบลำดวน
ฝอยทองกรอบ
มะพร้าวแก้ว
ขนมจันอับ
เบ็ญจมาศ
วุ้นกรอบ
กระเช้าสีดา
ทองเอกพิมพ์เล็ก
ขนมเห็ดโคน
จ่ามงกุฎ
ขนมมัศกอด
เสน่ห์จันทร์
อลัวเกลียว
ขนมสัมปันนีพิมพ์ดอกกุหลาบ
อลัวดอกกุหลาบ
ขนมสัมปันนีพิมพ์เล็ก
ขนมกง
ทองเอกพิมพ์ดอกกุหลาบ
ทองพลู
ขนมถ้วยฟู
ปุยฝ้าย
ขนมหน้านวล
  หมายเหตุ
  1. สามารถตรวจสอบราคาปัจจุบัน ได้ที่ โทรศัพท์ :  0-2270-0293, 0-2278-1426  โทรสาร : 0-2278-5862
  2. ราคาหน่วยเป็น “บาท”
   
  https://www.facebook.com/kanomthaikaopeenong ขนมไทยเก้าพี่น้อง