เครื่องว่าง  
ชื่อขนม ชื่อขนม

แป้งสิบนึ่งไส้ปลา

ไส้สาคู
ช่อม่วงไส้ไก่
หน้าตั้ง
ขนมไทยจีบไทยไส้หมู
ข้าวตังทอด
ข้าวเกรียบปากหม้อ
ปลาแนม
ขนมสาคู
ไส้กรอก
หรุ่มไส้กุ้ง
ไส้กระทงทอง
หรุ่มไส้หมู, ไส้ไก่
ข้าวเหนียวมูน

กระทงทอง (เฉพาะตัว)

วุ้นมะตูม
ขนมลืมกลืน
หน้ากุ้ง
ขนมมะลิสอดไส้
หน้าปลา
ขนมสอดไส้ห่อ
หน้ากะฉีก
ขนมถั่วแปบ
ไข่แมงดา
จ่ามงกุฏ
ขนมเล็บมือนาง

  หมายเหตุ
  1. สามารถตรวจสอบราคาปัจจุบัน ได้ที่ โทรศัพท์ :  0-2270-0293, 0-2278-1426  โทรสาร : 0-2278-5862
  2. ราคาหน่วยเป็น “บาท”
   
  https://www.facebook.com/kanomthaikaopeenong ขนมไทยเก้าพี่น้อง