ทั้งนี้ บริษัทฯ มีความสามารถในการผลิตขนมสดใหม่ได้มากกว่า 30,00 ชิ้นต่อวัน ด้วยกำลังการผลิตที่ผลั่งพร้อมจากทีมงานโพชนาการ แม่ครัว รวมทั้งพนักงาน แผนกต่างมากกว่า 200 คน หมุนเวียนผลัดเปลี่ยนกันทำงานตลอด 24 ชั่วโมง ด้วยความเชี่ยวชาญ พิถีพิถันใส่ใจในทุกขั้นตอนการผลิต นับตั้งแต่การคัดสรร วัตถุดิบสดใหมชั้นดี ปรุงแต่งรสชาติตามสูตรขนมไทยตามต้นตำรับ ประดิษฐ์ ขนมให้มีรูปลักษณะที่สวยงามด้วยความปราณีตบรรจง จัดวางในบรรจุภัณฑ์อย่าง ละเอียดรอบคอบ ก่อนจะจัดส่งถึงมือลูกค้าด้วยความระมัดระวัง และตรงต่อเวลา  
 
         
 
         
 
  บริษัท ขนมไทยเก้า จำกัด ได้ส่งตัวอย่างขนมไปตรวจสอบคุณภาพและความสะอาด ณ สถาบันที่มีชื่อเสียงหลายแห่ง เช่น บริษัท S.G.S. (Thailand) จำกัด และกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณะสุขอย่างสม่ำเสมอ
เพื่อแสดงเจตนารมณ์แห่งความสื่อสัตย์อย่างจริงใจ ที่บริษัทฯ มีต่อผู้บริโภคทุกท่านว่า ขนมไทยเก้าพี่น้องที่ท่านได้ เลือกสรรนั้น เปี่ยมล้นไปด้วยรรสชาติความหอมอร่อยแบบดั้งเดิมแท้ คงความสดใหม่ เก็บไว้ได้นานทั้งยังสะอาด ปลอดภัย ตามหลักสุขอนามัย ปราศจากสารกันบูดและสิ่งแปลกปลอมใดๆ อย่างแท้จริง
 
         
 
  ด้วยชื่อเสียงอันลือเลื่องจากตำแหน่งผู้นำด้านการผลิตและจำหน่ายขนมไทยคุณภาพเยี่ยมมาเป็นเวลานาน ส่งผลให้ขนมไทยของบริษัทฯ ได้รับการกล่าวขวัญ
ถึงลูกค้าทุกระดับ ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ตามด้วยยอดการสั่งซื้อขนมไทยจำนวนมาก เพื่อไปจำหน่ายในต่างประเทศอยู่เป็นประจำ
 

บริษัท ขนมไทยเก้าพี่น้อง จำกัด เล็งเห็นถึงความสำคัญของการเจริญเติบโตในภาคอุสาหกรรมของธุระกิจการส่งออกขนมไทย อันเป็นสินค้าที่มีเอกลักษณ์ความ
งดงามอันทรงคุณค่า ทั้งยังเปลี่ยมคุณประโยชน์แก่สุขภาพร่างกายไม่แฟฃพ้อาหารประเภทอื่น จึงได้มุ่งพัฒนาและยกระดับคุณภาพการผลิขนมไทยให้ได้มาตราฐาน เทียบเท่าสินค้าอาหารส่งออกระดับโลก เพื่อขนมไทยกลายเป็นหนึ่งในสินค้าที่ได้รับการยอมรับและชื่นชมจากนานาประเทศเฉกเช่นรอยยิ้มอันงดงามจากสยามประเทศ ตลอดไป
 
 
     
 
  https://www.facebook.com/kanomthaikaopeenong ขนมไทยเก้าพี่น้อง