รายละเอียดเพิ่มเติม

  • จำนวน 10 ชิ้น
  • ส่วนประกอบสำคัญ: น้ำตาล, ไข่, ผงฟู
  • ควรรับประทานให้หมดในวันจะได้ลิ้มรสความสดใหม่
  • หากแพ้ส่วนประกอบสำคัญควรหลีกเลี่ยงหรือรับประทานภายใต้คำแนะนำของแพทย์
  • หากบริโภคไม่หมดควรเก็บรักษาไว้ในตู้เย็นและไม่ควรรับประทานหากเกินกว่าวันหมดอายุ
  • #ทองหยิบ#ขนมไทย #ขนมไทยเก้าพี่น้อง