“ร้านขนมไทยเก้าพี่น้อง” ที่หลายท่านคงเคยได้ยินชื่อนั้น ถือกำเนิดจากครอบครัวที่มีลูกทั้งหมด 9 คน
ที่ทุกคนร่วมกันทำร้านอาหารตามสั่งช่วยคุณพ่อและคุณแม่
แต่ด้วยความขยันของคุณแม่ที่ต้องการหารายได้เสริมเพื่อให้ได้เงินเลี้ยงดูลูกๆ
จึงทำขนมไทยมาขายที่หน้าร้านและเมื่อสบโอกาสจึงเปิด

สาขาแรกที่ ตลาด อ.ต.ก ในปี 2522

ซึ่งยังคงเปิดให้บริการและขยายสาขามาจนถึงปัจจุบัน

สัญลักษณ์ของบริษัท ในสมัยเริ่มก่อตั้งเป็นรูป แม่นางกวัก

ซึ่งเป็นสตรีเพศเพื่อสื่อความหมายเรื่องความรักของแม่ที่มีต่อลูกๆ จึงหาความรู้และริเริ่มทำขนมไทย
และด้วยความเชื่อของคนไทยว่า “บารมีของแม่นางกวักจะช่วยเสริมให้ค้าขายเจริญรุ่งเรือง” 
จึงเลือกใช้เป็นอัตลักษณ์ของบริษัทมายาวนาน

จวบจนปี 2558 จึงได้เปลี่ยนมาใช้เลข ไทย
เพื่อสื่อถึง “การก้าวไปข้างหน้า” ซึ่งเป็นก้าวสำคัญและเป็นความภาคภูมิใจของบริษัท
ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งที่ร่วมเผยแพร่วัฒนธรรมอาหารของชาติเรา

ในปี 2543 เราสร้างโรงงานขนมไทยที่สะพาน 99 บางซื่อ
ซึ่งหวังว่าจะยกระดับการผลิตขนมไทย จากภาพลักษณ์กิจกรรมในครัวเรือน
ที่มีพร้อมทั้งความสะอาด และถูกสุขอนามัยจนทำให้เราได้รับความไว้ในจากลูกค้ามาจนถึงปัจจุบัน

ต่อมาในปี 2563 เรามุ่งมั่นให้ลูกค้าได้รับสิ่งที่ดีขึ้นมาก จึงตัดสินใจยกระดับการผลิตด้วยการสร้างโรงงานแห่งใหม่
ให้มีมาตราฐานเทียบเท่าโรงการผลิตอาหารในระดับสากล บนพื้นที่ 43 ไร่ ที่ จ.นครปฐม
และทำให้เราได้มีส่วนในการส่งเสริมอาชีพและรับซื้อผลผลิตทางการเกษตรของชุมชนรอบที่ตั้งโรงงาน

และนับเป็นความภูมิใจ โดยเราได้เริ่มต้นออกแบบโรงงานที่ “ดูแลสิ่งแวดล้อม
โดยการแปลงสิ่งเหลือใช้ทางการผลิตมาทำเป็นปุ๋ย และนำไปใช้ในแปลงปลูกของเราเอง

จากนั้น จึงนำผลิตผลที่ได้มาแปรรูปเป็นสินค้า ที่สะอาดและปลอดภัย
ส่งมอบให้กับลูกค้าของเราได้รับประทาน

ทรัพย์จากพื้นดิน สินจากนที

เป็นที่มาของวัตถุดิบ ที่นำมาปรุงแต่ง
จนเป็นวัฒนธรรรมอาหารที่เป็นอัตลักษณ์ความเป็นไทย
เราภูมิใจที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเผยแพร่วัฒนธรรมอาหารของชาติ
โดยสัญญาว่าจะส่งมอบสินค้าที่มีคุณภาพดียิ่งๆ ขึ้นไปในอนาคต
ไปพร้อมกับการดูแลชุมชนและสิ่งแวดล้อมในบ้านของเรา

“ภาคภูมิใจในวัฒนธรรมบนผืนแผ่นดินทอง”